Czy będzie nas mniej na Mazowszu?

Zredagował(a) on 13 lipca 2021

Pierwszy od lat ujemny przyrost naturalny, coraz więcej osób w wieku sędziwym (po 80. roku życia), coraz mniej świadczeń przyznawanych z powodu ubóstwa – to tylko część obserwacji, które zawiera „Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r.”. Przyjęty przez radnych województwa dokument nie tylko pokazuje, jak przedstawia się społeczność Mazowsza, ale też jakie działania podejmować, by zapobiec pewnym niepokojącym zjawiskom. Mówi członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc
Ocena zasobów pomocy społecznej dokonywana jest co roku przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. To ważne źródło informacji dla samorządów i organizacji pozarządowych przy tworzeniu programów wsparcia i planowaniu działań, a przede wszystkim poziomu finansowania pomocy społecznej. Dokument zawiera zarówno dane pokazujące pojawiające się tendencje, zagrożenia i deficyty, jak i rekomendacje.
Liczba mieszkańców województwa mazowieckiego oscyluje wciąż wokół 5,42 mln mieszkańców, ale nadal nieco rośnie. W ubiegłym roku ten wzrost wynikał z ruchu migracyjnego, natomiast sam przyrost naturalny był po raz pierwszy od dekady ujemny. To, co charakteryzuje Mazowsze, to wskaźnik feminizacji na poziomie 109. Oznacza to, że na 100 mężczyzn, przypada 109 kobiet, co ma też odzwierciedlenie w strukturze ludności dokonywanej ze względu na płeć.

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist