Zarząd Rypina z absolutorium

Zredagował(a) on 13 lipca 2021

Rada Powiatu w Rypinie jednogłośnie podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium dla zarządu powiatu za 2020 rok.
Jeszcze przed głosowaniem radni poznali opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która była pozytywna. Ostatecznie 15 radnych jednogłośnie udzieliło absolutorium zarządowi powiatu Mówi Starosta Rypiński Jarosław Sochacki:
Na sesji obecni byli także goście: burmistrz Rypina Paweł Grzybowski, przewodniczący Rady Miasta Rypin Sławomir Malinowski i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist