Jak będzie funkcjonować Mazowiecka Rada ds. Równości ?

Zredagował(a) on 11 marca 2024

Na Mazowszu mieszka ponad 2,8 mln kobiet. Najwięcej pań jest w wieku 35-39 lat, a średni wiek Mazowszanek to 42,9 lat. Kobiety dominują nad mężczyznami nie tylko liczebnie. Panie są także lepiej wykształcone-prawie 36 % z nich ukończyło studia wyższe. Jak wygląda sytuacja kobiet w samorządach? Mówi Elżbieta Szymanik I Zastępca Dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Mazowiecka Rada ds. Równości, której powstanie zapowiedziano 8 marca br. w Ciechanowie będzie diagnozować sytuacje kobiet w województwie mazowieckim, analizować politykę pod kątem praw kobiet i kluczowych dla nich kwestii, edukować mieszkańców na temat równości płci, ale także będzie miała na celu zwiększenie reprezentacji kobiet w gremiach decyzyjnych w województwie mazowieckim. O Mazowieckiej Radzie ds. Równości mówi Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego.

Samorząd województwa mazowieckiego podejmuje wiele działań, których celem jest ułatwianie kobietom aktywności, ale również dbanie o nie. Na Mazowszu prężnie działają organizacje zrzeszające mieszkanki miast i obszarów wiejskich. Są to zarówno koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, jak i lokalne grupy. Pielęgnują one regionalne tradycje i kulturę, aktywizują mieszkańców, edukują i rozwijają potencjał swoich miejscowości.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist