Nowe metody obliczania opłat za odbiór odpadów w Mławie

Zredagował(a) on 28 maja 2020

KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
KRDP.fm - Pogodnie każdego dnia!
Nowe metody obliczania opłat za odbiór odpadów w Mławie
/

Od 1 lipca 2020 r. w Mławie będą obowiązywały nowe metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W nieruchomościach zamieszkałych jej wyznacznikiem będzie ilość zużywanej miesięcznie wody. Każdy będzie miał realny wpływ na opłaty za śmieci – jeżeli zużyje mniej wody, to mniej zapłaci i za wodę, i za odbiór odpadów. Natomiast przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w budynkach wielolokalowych (np. sklep w bloku) będą płacić na podstawie liczby i objętości oddawanych pojemników z odpadami. O kalkulacji mówi Szymon Zejer Zastępca Burmistrza Mławy

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą od 1 lipca br. wszyscy mieszkańcy będą zobowiązani do segregacji odpadów. Osoby, które nie będą zbierały odpadów w sposób selektywny, zostaną obciążone trzykrotnością stawek podstawowych, tzn. opłata za odbiór odpadów zmieszanych wyniesie 30 zł za każdy zużyty metr sześcienny wody. Właściciele domów jednorodzinnych, którzy odpady biodegradowalne będą wyrzucać do kompostowników, a nie do worków czy pojemników, będę mogli odliczać co miesiąc 6 złotych od kwoty opłaty. Uchwała zmieniająca metody obliczania opłat wejdzie w życie 1 lipca br.

Fot. UM Mława

 


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist