XXII Sesja Rady Miasta Ciechanów

Zredagował(a) on 28 maja 2020

28 maja odbyła się w formule wideokonferencji XXII Sesja Rady Miasta Ciechanów. Tematem wiodącym majowej sesji była działalność Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

 

W trakcie sesji Radni rozpatrzyli skargę na Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, omawianą wcześniej na komisji Skarg Wniosków i Petycji. Skarga została uznana za bezzasadną większością głosów 20 za, 0 przeciwnych.

 

Kolejna Sesja Rady Miasta odbędzie się 25 czerwca 2020 r. Jej tematyką będzie działalność Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 

Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374, z późn. zm.), sesja odbyła się w systemie zdalnego trybu obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia, w tym uchwały, podejmowane były z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji oraz elektronicznego głosowania. Sesja była transmitowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

Fot. UM Ciechanów


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist