Odcinek ul. Skrajnej od ul. Ł.Cieplińskiego do ul. E.Plater w Ciechanowie nie znalazł się w katalogu zadań inwestycyjnych

Zredagował(a) on 16 grudnia 2020

Radna Rady Miasta Ciechanów Edyta Rzeplińska-Filipowicz zwróciła się do władz miasta o wyrównanie i utwardzenie krótkiego, szczególnie zniszczonego odcinka ul. Skrajnej od ul. Ł.Cieplińskiego do ul. E.Plater. Radna proponowała wykorzystanie do tego celu destruktu z planowanego na przyszły rok II etapu remontu ul. Kolbego O potrzebie remontu mówi radna

W odpowiedzi na interpelację Urząd Miasta Ciechanów informuje, że duża liczba dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych będących w zarządzie miasta powoduje, że do remontów w ramach bieżącego utrzymania typowane są w pierwszej kolejności drogi w najgorszym stanie technicznym. Po okresie zimowym zostanie wykonany objazd dróg na terenie Ciechanowa i tradycyjnie zostaną wytypowane drogi, które wymagają remontu. Niewielkie ubytki w ul. Skrajnej dnia 04.12.2020 r. zostały zlecone do naprawy.  Jeśli natomiast chodzi o  kwestię kompleksowej przebudowy przedmiotowych ulic to nie znalazły się one w katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w kolejnych latach.

Fot. UM Ciechanów


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist