Radni województwa przeciwni odcięciu regionu stołecznego od unijnego wsparcia

Zredagował(a) on 16 grudnia 2020

Radni województwa mazowieckiego w przyjętym stanowisku wyrazili swój sprzeciw wobec wyłączenia regionu NUTS 2 warszawskiego stołecznego ze wsparcia w ramach RPO WM na lata 2021-2027. Radni apelują do rządu o wycofanie się z błędnie podjętej decyzji i umożliwienie Warszawie i 70 okolicznym gminom korzystanie ze wsparcia z regionalnych środków unijnych. Zdaniem Izabeli Ziątek, przewodniczącej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego w sejmiku województwa, istnieje poważne zagrożenie, że region warszawski stołeczny nie otrzyma także środków z krajowych programów, w tym na budowę III linii metra czy inwestycje w tabor lub nowe linie tramwajowe.

W ocenie sejmiku województwa mazowieckiego decyzja stanowi kolejny krok do podziału Mazowsza, któremu sprzeciwia się większość samorządowców z obszaru warszawskiego. Może ona stanowić także zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju regionu

Grafika.mazovia.pl


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist