Płońskie wieże – Ratusz czeka na zgłoszenia!

Zredagował(a) on 28 grudnia 2023

To już ostatni moment na zgłaszanie kandydatów do wyróżnienia Płońskie Wieże, które zostanie wręczone na początku przyszłego roku, po raz VIII. Statuetki przyznawane są za szczególne osiągnięcia w takich dziedzinach, jak gospodarka i ekologia, społecznik roku, sport, kultura i sztuka, człowiek z pasją, przyjaciel Płońska, a także – szczególne osiągnięcia dla Płońska.

Władze Płońska zwracają się do mieszkańców miasta, stowarzyszeń, organizacji, klubów sportowych, różnego rodzaju grup o zgłaszanie swoich kandydatur do 29 grudnia 2023 r.

Warunki zgłaszania kandydatur:
Kandydatem Płońskiej Wieży może być osoba fizyczna, prawna, stowarzyszenia, organizacje, kluby sportowe, grupy artystyczne.
Kandydatem Płońskiej Wieży nie może być pracownik Urzędu Miejskiego w Płońsku, radny Rady Miejskiej w Płońsku, pracownik jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta.
Kandydatów Płońskich Wież zgłaszać mogą mieszkańcy Płońska oraz stowarzyszenia działające na terenie Miasta Płońska.
Kandydatów zgłaszać należy na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
Formularz powinien być wypełniony czytelnie i zawierać zwięzły opis zasług kandydata oraz charakterystykę jego osiągnięć, będących podstawą zgłoszenia kandydatury.
Kandydatura zgłaszana przez osoby fizyczne musi zostać poparta podpisami minimum 100 mieszkańców Płońska.
Kandydatów można zgłaszać w formie papierowej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Płońsku oraz w formie elektronicznej na adres plonsk@plonsk.pl
Ostatecznego wyboru dokona kapituła powołana przez burmistrza miasta Płońska.

Foto: Organizator


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist