„Polityka Senioralna Miasta Płocka do 2026 roku”

Zredagował(a) on 28 grudnia 2023

Rośnie liczba mieszkańców w wieku 60 lat i więcej. Seniorzy mają swoje potrzeby i problemy. Przygotowany dokument ma pomóc w ich zaspokojeniu oraz pokazać obszary wsparcia. Ma też nakreślić kierunki działań zarówno tych dedykowanych osobom starszym, jak i całemu społeczeństwu, aby zmienić myślenie o starości i zerwać ze stereotypami. Urząd Miasta chce, aby osoby dojrzałe prowadziły aktywne i – jak najdłużej – samodzielne życie, a jednocześnie rozwijały swoje zainteresowania.

W opracowanej polityce przeanalizowano dotychczasowe działania płockiego samorządu i organizacji pozarządowych, przyjrzano się posiadanym przez nie zasobom oraz zdiagnozowano potrzeby seniorów. Na tej podstawie sformułowano wizję Płocka w sferze polityki senioralnej: „Prowadzenie skutecznej polityki senioralnej opartej na poszanowaniu godności, dialogu i partycypacji społecznej mieszkańców”. Natomiast misję Miasta określono jako „Rozbudowa sieci wsparcia dla seniorów oraz ich skuteczna aktywizacja poprzez realizację działań z efektywnym wykorzystaniem posiadanych zasobów i potencjałów miejskich instytucji oraz otoczenia społecznego”.

Urząd zachęca do zapoznania się z projektem polityki i wypowiedzenia się o nim. Swoje opinie mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy. Szczególnie wyczekiwane są pomysły płocczan w wieku senioralnym, bo im dedykowany jest ten dokument. Uwagi należy składać na przygotowanym formularzu, który znajduje się w sekcji „Do pobrania” na stronie plock.eu. Można go dostarczyć:

elektronicznie na adres: wydzialzdrowia@plock.eu lub pocztą na adres Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1

Termin składania formularzy mija 5 stycznia 2024 roku.

fot. plock.eu


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist